RGULAMIN Dynamicznych Zawodów Strzeleckich Klub Strzelecki LOK Białogard – 09.10.2016 r.

REGULAMIN

Dynamicznych Zawodów Strzeleckich

Klub Strzelecki LOK Białogard

Zawody są ujęte w kalendarzu imprez ZZSS w Szczecinie i są objęte nadzorem Obserwatora ZZSS dzięki temu zostaną spełnione warunki zaliczenia licencji zawodnika.

I.CEL ZAWODÓW

-popularyzacja strzelectwa dynamicznego,

-wyłonienie najlepszych zawodników.

II.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

-data zawodów 09.10.2016r. godz. 900 ,

-miejsce zawodów strzelnica ul. Mickiewicza 20 (stadion miejski ) w Bobolicach.

III.ORGANIZATOR  ZAWODÓW

-Klub Strzelecki LOK Białogard,

-Urząd Miejski w Bobolicach,

-Koło Miejskie LOK w Bobolicach.

IV.UCZESTNICTWO

-w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uprawiający strzelectwo dynamiczne i spełniający wymogi regulaminowe.

V.KONKURENCJE – open

-karabin centralnego zapłonu 13 strzałów, 50 m postawa stojąca, tarcza 23[ czas 10 min, przyrządy celownicze otwarte.

VI.STRZELANIE DYNAMICZNE

-Tor CLC-69 (pistolet dynamiczny) Standard i Fabryczny,

– pistolet centralnego zapłonu wg Toru CLC-69, ilość strzałów 24 min. opis toru na miejscu przed zawodami zostanie zaprezentowany zawodnikom przez Sędziego prowadzącego.

– Tor pistole dynamiczny „Na zakupach” 10 strzałów,

– Tor pistolet dynamiczny Heavy meta 10 strzałów,

-strzelba gładkolufowa wg toru spacer w Bobolicach,

-strzelba dynamiczna w klasie open i standard. Amunicja śrut 10 min. x 10 strzałów.

VII.BROŃ I AMUNICJA  – własna.

VIII NAGRODY

– za zajęcie I< II i III miejsca statuetki i dyplomy.

IX.KOSZTY UCZESTNICTAWA

-Kcz – 20zł,

-Pcz – 10×3 = 30zł,

-strzelba -10zł.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać bezie komisja sędziowska,

-sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów i sędzia główny,

-wszyscy uczestnicy zawodów oraz goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów

  bezpieczeństwa i regulaminu,

-telefon kontaktowy: 517 771 887 Zdzisław Kurta,

– proszę o potwierdzenie udziału w zawodach do 07.10.2016r.

 

                                                                                                                    W imieniu organizatorów

                                                                                                                    serdecznie zapraszamy

 

Bobolice,dn.05.09.2016r.