RGULAMIN Dynamicznych Zawodów Strzeleckich Klub Strzelecki LOK Białogard – 09.10.2016 r.

REGULAMIN

Dynamicznych Zawodów Strzeleckich

Klub Strzelecki LOK Białogard

Zawody są ujęte w kalendarzu imprez ZZSS w Szczecinie i są objęte nadzorem Obserwatora ZZSS dzięki temu zostaną spełnione warunki zaliczenia licencji zawodnika.

I.CEL ZAWODÓW

-popularyzacja strzelectwa dynamicznego,

-wyłonienie najlepszych zawodników.

II.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

-data zawodów 09.10.2016r. godz. 900 ,

-miejsce zawodów strzelnica ul. Mickiewicza 20 (stadion miejski ) w Bobolicach.

III.ORGANIZATOR  ZAWODÓW

-Klub Strzelecki LOK Białogard,

-Urząd Miejski w Bobolicach,

-Koło Miejskie LOK w Bobolicach.

IV.UCZESTNICTWO

-w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uprawiający strzelectwo dynamiczne i spełniający wymogi regulaminowe.

V.KONKURENCJE – open

-karabin centralnego zapłonu 13 strzałów, 50 m postawa stojąca, tarcza 23[ czas 10 min, przyrządy celownicze otwarte.

VI.STRZELANIE DYNAMICZNE

-Tor CLC-69 (pistolet dynamiczny) Standard i Fabryczny,

– pistolet centralnego zapłonu wg Toru CLC-69, ilość strzałów 24 min. opis toru na miejscu przed zawodami zostanie zaprezentowany zawodnikom przez Sędziego prowadzącego.

– Tor pistole dynamiczny „Na zakupach” 10 strzałów,

– Tor pistolet dynamiczny Heavy meta 10 strzałów,

-strzelba gładkolufowa wg toru spacer w Bobolicach,

-strzelba dynamiczna w klasie open i standard. Amunicja śrut 10 min. x 10 strzałów.

VII.BROŃ I AMUNICJA  – własna.

VIII NAGRODY

– za zajęcie I< II i III miejsca statuetki i dyplomy.

IX.KOSZTY UCZESTNICTAWA

-Kcz – 20zł,

-Pcz – 10×3 = 30zł,

-strzelba -10zł.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać bezie komisja sędziowska,

-sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów i sędzia główny,

-wszyscy uczestnicy zawodów oraz goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów

  bezpieczeństwa i regulaminu,

-telefon kontaktowy: 517 771 887 Zdzisław Kurta,

– proszę o potwierdzenie udziału w zawodach do 07.10.2016r.

 

                                                                                                                    W imieniu organizatorów

                                                                                                                    serdecznie zapraszamy

 

Bobolice,dn.05.09.2016r.

KOMINIKAT KLASYFIKACYJNYZ ZAWODÓW DYNAMICZNYCH STRZELECKICH O PUCHAR PREZESA LOK BOBOLICE

LIGA  OBRONY  KRAJU ZACHODNIOPOMORSKA ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA

KOMINIKAT  KLASYFIKACYJNY

Z ZAWODÓW  DYNAMICZNYCH STRZELECKICH

O PUCHAR PREZESA LOK BOBOLICE

Organizator: KOŁO MIEJSKIE  LOK BOBOLICE

 

Bobolice, dn. 28.08.2016r 

 

KOMINIKAT KLASYFIKACYJNYZ ZAWODÓW DYNAMICZNYCH STRZELECKICH O PUCHAR PREZESA LOK BOBOLICE PDF

KOMINIKAT KLASYFIKACYJNYZ ZAWODÓW DYNAMICZNYCH STRZELECKICH O PUCHAR PREZESA LOK BOBOLICE DOCX

Regulamin indywidualnych otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Bobolic z okazji Dni Bobolic 2016 r.

Zobacz regulamin zawodów

Regulamin indywidualnych otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Bobolic z okazji Dni Bobolic 2016 r. (wersja PDF)

Regulamin indywidualnych otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Bobolic z okazji Dni Bobolic 2016 r. (wersja DOCX)

Dziewczęta z Gimnazjum w Bobolicach mistrzyniami Międzyszkolnej Ligii Strzeleckiej

Dnia 15.06.2016 r. zakończyła się I Międzyszkolna Liga Strzelecka Szkół Miasta Koszalina. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt w konkurencji KPN I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Bobolicach w składzie: Klaudia Bal, Oktawia Rajewska, Julia Rewkowska z łącznym wynikiem 1365 pkt. II miejsce zajęło V LO w Koszalinie (1153 pkt.),  III miejsce – UKS Polanów (1060pkt.). Indywidualnie Klaudia Bal zajęła I miejsce z sumą punktów 473, Julia Rewkowska zajęła II miejsce (462 pkt). III miejsce zajęła Paulina Jurzycka z Koszalina (444 pkt). Gratulujemy!

Sukcesy gimnazjalistek

XXXIX wojewódzkie zawody sprawnościowo – obronne „Sprawni jak żołnierze – 2016” za nami. Naszą drużynę reprezentowały: Klaudia Bal, Klaudia Kosińska i Julia Rewkowska. Pierwsza część zawodów odbyła się 19.05.2016 r. na Stadionie Miejskim

w Bobolicach. Konkurencjami, które odbyły się na stadionie były: strzelanie, rzuty granatami
i pierwsza pomoc przedlekarska. Druga część zawodów odbyła się 20.05.2016 r. w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, gdzie odbyły się bieg na orientację i biegowy test sprawnościowy. Dziewczęta z Gimnazjum im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach zajęły drugie miejsce w kategorii gimnazjów. Natomiast Klaudia Kosińska zajęła indywidulanie miejsce pierwsze. Uczennice ćwiczyły strzelanie pod czujnym okiem pana Zdzisława Kurty. Pierwszą pomoc doskonaliły w obecności pana Jarosława Bączkowskiego
a sprawnościowo doskonaliły się u pana Bogdana Kuropatnickiego.

            Nie można zapomnieć także o zawodach strzeleckich „Srebrne Muszkiety 2016”, które odbyły się 17.05.2016 r. na Strzelnicy Miejskiej w Szczecinku. Drużyna w składzie: Klaudia Bal, Oktawia Rajewska i Julia Rewkowska zajęła pierwsze miejsce. Klaudia Kosińska wystąpiła indywidualnie, zajmując ostatecznie czwarte miejsce.

            Na szczególną uwagę zasługuje również sukces pana Zdzisława Kurty, opiekuna
i mentora bobolickich drużyn strzeleckich, który zajął pierwsze miejsce w Otwartych Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta Koszalin organizowanych w Manowie
w konkurencji karabin sportowy-10 z łącznym wynikiem 93 punktów.

            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.